Artista: Nobuyoshi Araki

Tecnica:
Polaroid

Formato: cm 10,8x8,9


freccia sx freccia dx